On 10 April 2013, Sinar College participated in education fair at Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Katolik at Bandar Melaka. The education fair started at 09.00 AM and ended at 01.00 PM.

Kolej Sinar at SMJK Katholik
Kolej Sinar at SMJK Katholik
Advertisements